Försäkring…

Nu erbjuder vi våra medlemmar genom Svenska Taekwondo Samfund, försäkring under träning/tävling och resor till och från träning/tävling hos Folksam… Även om enligt Riksidrottsförbundets Chefjurist Christer Pallin ‘Försäkringsfrågan är något som ytters varje individ får ta ansvar för själv. Har föreningen tecknat kollektiv försäkring kan medlemmarna omfattas av denna, och ادامه مطلب…