Första dan

Första dan

Svartbälte första dan

andra dan

 

Andra dan

Svartbälte andra dan

 

 

Namn: Thomas Gustafsson
Grad: 1 dan
Certifikatnr(KUKKIWON):XXX8

 

 

 

 

tredje dan

Tredje dan

Svartbälte tredje dan