Syfte

Syfte med klubben

-Vi vill erbjuda barn och ungdom i Nynäshamn kommun ett bättre alternativ till droger, kriminalitet och övergrepp på andra människor.

-Vi vill att de som kommer till vår klubb skall ha i sitt bagage genom livet ett självförtroende, självkänsla genom aktivitet och ett välmående både fysiskt och psykiskt.