Fördelar

Fördelar med klubbens aktiviteter

Vår klubb erbjuder en plats att kunna vara sig själv och lära sig de värdefulla delarna i livet som självkänsla, förståelse för andra människor och praktiskt lära sig känna sina egna styrkor och svagheter.

Bättre hälsa

Passivitet har på senare tid blivit en ekonomisk och social börda för samhället som växer för varje dag bland barn och ungdom. Vår träning ger en allsidighet där det fysiska är roligt och omväxlande och får en kontinuitet.

Självförsvar

Försvar och att bygga upp ett bra självförtroende (speciellt tjejer) gör att de vågar ta för sig av det samhället erbjuder. Med denna ”utbildning” vågar man gå ut och kan ta kontakt med medmänniskan och vara aktiv i sin omgivning.

Religionsfrihet

Det bästa är den integrerade mångfalden i klubben där tjejer/kvinnor från olika religiösa grupper, tjejer med slöja (att bära slöja är efter vår lilla undersökning inte tillåtet på andra klubbar) och kulturella bakgrunder får delta i alla aktiviteter som klubben bjuder.

Disciplin – koncentration

Taekwondo ger oss den disciplin och koncentration man förväntas att ha i skolan och i arbetslivet. Som person blir man också mycket smidigare och starkare vilket är bra i detta allt mer krävande samhälle.