Nya vänner

Nya vänner

De som tränar Taekwondo i vår klubb får också en chans att träffa nya vänner som delar samma intresse. I och med den kulturella mångfalden i klubben så får man också kunskap om andra seder och bruk, vilket aldrig är fel.

Med tanke på den fysiska skillnaden för ålder så har vi delat in våra medlemmar i olika grupper, barngrupp (7-12 år), tjejgrupp (13- uppåt), killgrupp (13-uppåt) detta för att kunna uppnå olika behov och tillgodose olika fysiska gränser som medlemmarna har. I och med vår tjejgrupp så har dem som normalt inte vågat ta steget ut kunnat prova på taekwondo, detta ledde till att det nu finns c:a 20 tjejer som tränar denna sport seriöst alla från ålder 13 till 40 år.

Indelningen enligt ovan har varit mycket framgångsrik då träningen helt anpassas efter grupp och förmåga, utövningen av tekniken är den samma i grupperna men kraven på fysisk styrka är anpassad efter vad de olika grupperna vill och kan uppnå. Bland våra medlemmar finns inte bara skillnader i religion och ursprung utan i vår klubb finns också de som har olika fysiska svårigheter som t.ex. astmatiker, medlemmar med koncentrationssvårigheter och hyperaktiva.

Alla är välkomna till vår klubb, det känner man när man har börjat.