När du behöver ett bra sågverk

Letar du efter ett sågverk? Det finns ett bra sågverk som heter Ingarp. Detta företag har sysslat med sågning av trä länge och har en lång erfarenhet av branschen. Deras största kundgrupp i Sverige är olika hustillverkare och fabrikanter som använder sig av deras trävaror för att bygga sina hus med. Detta företag producerar bra produkter som är kapade med en exakthet samt att de är färdigbearbetade. Ingarp har även andra kunder på svenska marknaden inom emballageindustrier, lokala hyvlerier och byggvaruhandeln. De exporterar även till flera andra länder. Om det är så att även du har behov av sågade produkter, så vänd dig då till detta företag. de erbjuder idag tre hyvellinjer och det är ändspontning, automatisk buntning och kvartspaketläggning.

Bästa sågverket

Om du äger skog och har behov av att ett sågverk tar hand om din råvara, så kan du vända dig till Ingarp. Du kan till dem sälja av din skogsråvara som avverkningsuppdrag, rotposter eller leveranstimmer. Ingarp har idag runt 800 skogsägare i Småland och Östergötland som levererar till dem. Ingarp kan erbjuda skogsägare en hel del hjälp med din skog. Bland annat kan de bistå med plantering, röjning, gallring och skadedjursbekämpning, så väl som avverkning med efterföljande flisning och markberedning. Du kan välja att få alla dessa delar, eller bara en del av dem. Om du vill veta mer om hur det går till att sälja till detta företag eller veta mer om själva företaget, besök då deras hemsida. Det går även bra att kontakta dem så att de kan berätta mer om vad de kan göra för just dig.