Om Taekwondo

Fördelar

Fördelar med klubbens aktiviteter

Vår klubb erbjuder en plats att kunna vara sig själv och lära sig de värdefulla delarna i livet som självkänsla, förståelse för andra människor och praktiskt lära sig känna sina egna styrkor och svagheter.

Bättre hälsa

Passivitet har på senare tid blivit en ekonomisk och social börda för samhället som växer för varje dag bland barn och ungdom. Vår träning ger en allsidighet där det fysiska är roligt och omväxlande och får en kontinuitet.

Självförsvar

Försvar och att bygga upp ett bra självförtroende (speciellt tjejer) gör att de vågar ta för sig av det samhället erbjuder. Med denna ”utbildning” vågar man gå ut och kan ta kontakt med medmänniskan och vara aktiv i sin omgivning.

Religionsfrihet

Det bästa är den integrerade mångfalden i klubben där tjejer/kvinnor från olika religiösa grupper, tjejer med slöja (att bära slöja är efter vår lilla undersökning inte tillåtet på andra klubbar) och kulturella bakgrunder får delta i alla aktiviteter som klubben bjuder.

Disciplin – koncentration

Taekwondo ger oss den disciplin och koncentration man förväntas att ha i skolan och i arbetslivet. Som person blir man också mycket smidigare och starkare vilket är bra i detta allt mer krävande samhälle.

 

Nya vänner

De som tränar Taekwondo i vår klubb får också en chans att träffa nya vänner som delar samma intresse. I och med den kulturella mångfalden i klubben så får man också kunskap om andra seder och bruk, vilket aldrig är fel.

Med tanke på den fysiska skillnaden för ålder så har vi delat in våra medlemmar i olika grupper, barngrupp (7-12 år), tjejgrupp (13- uppåt), killgrupp (13-uppåt) detta för att kunna uppnå olika behov och tillgodose olika fysiska gränser som medlemmarna har. I och med vår tjejgrupp så har dem som normalt inte vågat ta steget ut kunnat prova på taekwondo, detta ledde till att det nu finns c:a 20 tjejer som tränar denna sport seriöst alla från ålder 13 till 40 år.

Indelningen enligt ovan har varit mycket framgångsrik då träningen helt anpassas efter grupp och förmåga, utövningen av tekniken är den samma i grupperna men kraven på fysisk styrka är anpassad efter vad de olika grupperna vill och kan uppnå. Bland våra medlemmar finns inte bara skillnader i religion och ursprung utan i vår klubb finns också de som har olika fysiska svårigheter som t.ex. astmatiker, medlemmar med koncentrationssvårigheter och hyperaktiva.

Alla är välkomna till vår klubb, det känner man när man har börjat.