Poomsae – steg för steg

Tae Geuk Il Jang

Charyot seogi(Givakt)
Buga(hälsa)
Chombi Seogi(Färdig)

RÖRELSE STÄLLNING BLOCKERING SLAG
1. Vänd 90 grader åt vänster Ap Seogi Are Makki
2. Flytta högerben fram Ap Seogi Momtong Bandae Jireugi
3. Vänd om från höger sida Ap Seogi Are Makki
4. flytta vänsterben fram Ap Seogi Momtong Bandae Jireugi
5. Flytta vänster ben 90 grader åt vänster Ap kubi Seogi Are Makki
6. Samma ställning Ap Kubi Seogi Momtong Baro Jireugi
7. Dra bakre ben fram, vänd samtidigt 90 grader åt höger Ap Seogi Momtong An Makki
8. Flytta vänsterben fram Ap Seogi Momtong Baro Jireugi
9. Vänd om från vänster sida Ap Seogi Momtong An Makki
10. Flytta högerben fram Ap Seogi Momtong Baro Jireugi
11. Flytta Högerben 90 grader åt höger Ap Kubi Seogi Are Makki
12. Samma ställning Ap Kubi Seogi Momtong Baro Jireugi
13. Dra bakre ben fram, vänd samtidigt 90 grader åt vänster Ap Seogi Olgul Makki
14. Högerben, Ap Chagi, landa fram Ap Seogi Momtong Bandae Jireugi
15. Vänd om från höger sida Ap Seogi Olgul Makki
16. Vänsterben, Ap Chagi, landa fram Ap Seogi Momtong Bandae Jireugi
17. Flytta vänsterben 90 grader åt höger Ap Kubi Seogi Are Makki
18. Flytta högerben fram Ap Kubi Seogi Momtong Bandae Jireugi ”Kihap”

Keuman snurra på högerben, dra vänsterben till Naranhi Seogi
Chombi Seogi
Buga (hälsa)
*Rörelse 18 avslutas med ”Kihap” (Skrik). ”Kihap” ska vara kort men högt.


Tae Geuk I Jang

Charyot seogi(Givakt)
Buga(hälsa)
Chombi Seogi(Färdig)

RÖRELSE STÄLLNING BLOCKERING SLAG
1. Vänd 90 grader åt vänster Ap Seogi Are Makki
2. Flytta högerben fram Ap Kubi Seogi Momtong Bandae Jireugi
3. Vänd om från höger sida Ap Seogi Are Makki
4. Flytta vänsterben fram Ap Kubi Seogi Momtong Bandae Jireugi
5. Flytta vänsterben 90 grader åt vänster Ap Seogi Momtong An makki
6. Flytta högerben fram Ap Seogi Momtong An Makki
7. Vänd 90 grader åt Vänster Ap Seogi Are Makki
8. Högerben, Ap Chagi, landa fram Ap Kubi Seogi Olgul Bandae Jireugi
9. Vänd om från höger sida Ap Seogi Are Makki
10. Vänsterben, Ap Chagi, landa fram Ap Kubi Seogi Olgul Bandae Jireugi
11. Flytta vänsterben 90 grader åt vänster Ap Seogi Olgul Makki
12. Flytta högerben fram Ap Seogi Olgul Makki
13. Flytta bakre ben 270 grader bakåt Ap Seogi Momtong An Makki
14. Vänd om från höger sida Ap Seogi Momtong An Makki
15. Flytta vänsterben 90 grader åt vänster Ap Seogi Are Makki
16. Högerben, Ap Chagi, landa fram Ap Seogi Momtong Bandae Jireugi
17. Vänsterben, Ap Chagi, landa fram Ap Seogi Momtong Bandae Jireugi
18. Högerben, Ap Chagi, landa fram Ap Seogi Momtong Bandae Jireugi ”Kihap”

Keuman snurra på högerben, dra vänsterben till Naranhi Seogi
Chombi Seogi
Buga (hälsa)
*Rörelse 18 avslutas med ”Kihap” (Skrik). ”Kihap” ska vara kort men högt.


Tae Geuk Sam Jang

Charyot seogi(Givakt)
Buga(hälsa)
Chombi Seogi(Färdig)

RÖRELSE STÄLLNING BLOCKERING SLAG
1. Vänd 90 grader åt vänster Ap Seogi Are Makki
2. Högerben, Ap Chagi, landa fram Ap Kubi Seogi Momtong Dubon Jireugi
3. Vänd om från höger sida Ap Seogi Are Makki
4. Vänsterben, Ap Chagi, landa fram Ap Kubi Seogi Momtong Dubon Jireugi
5. Flytta vänsterben 90 grader åt vänster Ap Seogi Hann Sonnal Mok Chigi
6. Flytta högerben fram Ap Seogi Hann Sonnal Mok Chigi
7. Flytta vänsterben 90 grader åt Vänster Dwit Kubi Seogi Hann Sonnal Momtong Yop Makki
8. Samma position, ändra ställning Ap Kubi Seogi Momtong Baro Jireugi
9. Vänd om från höger sida Dwit Kubi Seogi Hann Sonnal Momtong Yop Makki
10. Samma position, ändra ställning Ap Kubi Seogi Momtong Baro Jireugi
11. Flytta vänsterben 90 grader till vänster Ap Seogi Momtong An Makki
12. Flytta högerben fram Ap Seogi Momtong An Makki
13. Flytta bakreben 270 grader bakåt Ap Seogi Are Makki
14. Högerben, Ap Chagi, landa fram Ap Kubi Seogi Momtong Dubon Jireugi
15. Vänd om från höger sida Ap Seogi Are Makki
16. Vänsterben, Ap Chagi, landa fram Ap Kubi Seogi Momtong Dubon Jireugi
17. Flytta vänsterben 90 grader åt vänster Ap Seogi Are Makki Momtong Baro Jireugi
18. Flytta högerben fram Ap Seogi Are Makki Momtong Baro Jireugi
19. Vänsterben, Ap Chagi, landa fram Ap Seogi Are Makki Momtong Baro Jireugi
20. Högerben, Ap Chagi, landa fram Ap Seogi Are Makki Momtong Baro Jireugi

Keuman snurra på högerben, dra vänsterben till Naranhi Seogi
Chombi Seogi
Buga (hälsa)
*Rörelse 20 avslutas med ”Kihap” (Skrik). ”Kihap” ska vara kort men högt.


Tae Geuk Sa Jang

Charyot seogi(Givakt)
Buga(hälsa)
Chombi Seogi(Färdig)

RÖRELSE STÄLLNING BLOCKERING SLAG
1. Vänd 90 grader åt vänster Dwit Kubi Seogi Geodro Sonnal Momtong Makki
2. Flytta högerben fram Ap Kubi Seogi Piyon son kuet sewo tzirougi
3. Vänd om från höger sida Dwit Kubi Seogi Geodro Sonnal Momtong Makki
4. Flytta vänsterben fram Ap Kubi Seogi Piyon son kuet sewo tzirougi
5. Flytta vänsterben 90 grader åt vänster Ap Kubi Seogi Jebi-Poom Mok-Chigi
6. Högerben, Ap Chagi, landa fram Ap Kubi Seogi Momtong Baro Jireugi
7. Vänsterben, Yop Chagi, landa fram Ap Seogi Geodro Sonnal Momtong Makki
8. Högerben, Yop Chagi, landa fram Dwit Kubi Seogi
9. Flytta vänsterben 270 grader bakåt Dwit Kubi Seogi Bakkat Palmok Momtong Bakkat Makki
10. Högerben, Ap Chagi, landa tillbaka Dwit Kubi Seogi Momtong An Makki
11. Vänd om från höger sida Dwit Kubi Seogi Bakkat Palmok Momtong Bakkat Makki
12. Vänsterben, Ap Chagi, landa tillbaka Dwit Kubi Seogi
13. Flytta vänsterben 90 grader åt vänster Ap Kubi Seogi Jebi-Poom Mok-Chigi
14. Högerben, Ap Chagi, landa fram Ap Kubi Seogi Deung Jumok Olgul Ap Chigi
15. Flytta vänsterben 90 grader åt vänster Ap Seogi Momtong An Makki
16. Samma position Ap Seogi Momtong Baro Jireugi
17. Vänd om från höger sida Ap Seogi Momtong An Makki
18. Samma position Ap Seogi Momtong Baro Jireugi
19. Flytta vänsterben 90 grader åt vänster Ap Kubi Seogi Momtong An Makki Momtong Dubbon Jireugi
20. Flytta högerben fram Ap Kubi Seogi Momtong An Makki Momtong Dubbon Jireugi

Keuman snurra på högerben, dra vänsterben till Naranhi Seogi
Chombi Seogi
Buga (hälsa)
*Rörelse 20 avslutas med ”Kihap” (Skrik). ”Kihap” ska vara kort men högt.


Tae Geuk Oh Jang

Charyot seogi(Givakt)
Buga(hälsa)
Chombi Seogi(Färdig)

RÖRELSE STÄLLNING BLOCKERING SLAG
1. Vänd 90 grader åt vänster Ap Kubi Seogi Are Makki
2. Dra vänsterben tillbaka Wen Seogi (Vänster ställning) Me Jumeok Naeryo Chigi
3. Vänd om från högersida Ap Kubi Seogi Are Makki
4. Dra vänsterben tillbaka Oreun Seogi (Höger ställning) Me Jumeok Naeryo Chigi
5. Flytta vänsterben 90 grader till vänster Ap Kubi Seogi Momtong Makki (vänster och höger hand)
6. Högerben, Ap Chagi, landa fram Ap Kubi Seogi Momtong An Makki Deung Jumeok Ap Chigi
7. Vänsterben, Ap chagi, landa fram Ap Kubi Seogi Momtong An Makki Deung Jumeok Ap Chigi
8. Flytta högerben fram Deung Jumeok Ap Chigi Momtong An Makki Deung Jumeok Ap Chigi
9. Flytta vänsterben 270 bakåt Ap Kubi Seogi Hann Sonnal Yop Makki
10. Flytta högerben fram Dwit Kubi Seogi Palkup Dollyo Chigi
11. Vänd om från högersida Ap Kubi Seogi Hann Sonnal Yop Makki
12. Flytta vänsterben fram Dwit Kubi Seogi Palkup Dollyo Chigi
13. Flytta vänsterben 90 grader åt vänster Ap Kubi Seogi Are Makki / Momtong An Makki
14. Högerben, Ap Chagi, landa fram Ap Kubi Seogi Are Makki / Momtong An Makki
15. Flytta vänsterben 90 grader åt vänster Ap Kubi Seogi Olgul Makki
16. Högerben, Yop Chagi, landa fram Ap Kubi Seogi Palkup Piyo Jeok Chigi
17. Vänd om från högersida Ap Kubi Seogi Olgul Makki
18. Vänsterben, Yop Chagi, landa fram Ap Kubi Seogi Palkup Piyo Jeok Chigi
19. Flytta vänsterben 90 grader åt vänster Ap Kubi Seogi Are Makki / Momtong An Makki
20. Högerben, Ap Chagi, hoppa fram Deung Jumeok Ap Chigi ”Kihap” Dwi Koa Seogi

Keuman snurra på högerben, dra vänsterben till Naranhi Seogi
Chombi Seogi
Buga (hälsa)
*Rörelse 20 avslutas med ”Kihap” (Skrik). ”Kihap” ska vara kort men högt.


Tae Geuk Yok Jang

Charyot seogi(Givakt)
Buga(hälsa)
Chombi Seogi(Färdig)

RÖRELSE STÄLLNING BLOCKERING SLAG
1. Vänd 90 grader åt vänster Ap Kubi Seogi Are Makki
2. Högerben, Ap Chagi, dra tillbaka benen Dwit Kubi Seogi Momtong Bakkat Makki
3. Vänd om från högersida Ap Kubi Seogi Are Makki
4. Vänsterben, Ap Chagi, dra tillbaka benen Dwit Kubi Seogi Momtong Bakkat Makki
5. Flytta vänsterben 90 grader åt vänster Ap Kubi Seogi Hann Sonnal Bitureo Makki
6. Högerben, Dollyo Chagi, landa 90 grader åt vänster Naranhi Seogi Olgul Bakkat Makki
sedan flytta vänsterben fram Ap Kubi Seogi Momtong Baro Jireugi
7. Högerben, Ap Chagi, landa fram Ap Kubi Seogi Momtong Baro Jireugi
8. Vänd om från högersida Ap Kubi Seogi Olgul Bakkat Makki Momtong Baro Jireugi
9. Vänsterben, Ap Chagi, landa fram Ap Kubi Seogi Momtong Baro Jireugi
10. Vänd 90 grader åt vänster Naranhi Seogi Are Hecho Makki
11. Flytta högerben fram Ap Kubi Seogi Hann Sonnal Bitureo Makki
12. Vänsterben, Dollyo Chagi, Med ”Kihap” landa fram 90 grader åt höger Naranhi Seogi
sedan dra vänsterben bakåt samtidigt som man snurrar med kroppen åt samma riktning Ap Kubi Seogi Are Makki
13. Vänsterben, Ap Chagi, dra benen tillbaka Dwit Kubi Seogi Momtong Bakkat Makki
14. Vänd om från vänstersida Ap Kubi Seogi Are Makki
15. Högerben, Ap Chagi, dra tillbaka benen Dwit Kubi Seogi Momtong Bakkat Makki
16. Flytta högerben åt vänster Dwit Kubi Seogi Gudreo sonnal momtong Makki
17. Dra vänsterben bakåt Dwit Kubi Seogi Gudreo sonnal momtong Makki
18. Dra högerben bakåt Ap Kubi Seogi Batangson Momtong Makki Momtong Baro Jireugi
19. Dra vänsterben bakåt Ap Kubi Seogi Batangson Momtong Makki Momtong Baro Jireugi

Keuman snurra på högerben, dra vänsterben till Naranhi Seogi
Chombi Seogi
Buga (hälsa)
*Rörelse 19 avslutas med ”Kihap” (Skrik). ”Kihap” ska vara kort men högt.
*Denna Poomse har en ”Kihap” på sparken Dollyo Chagi i rörelse 12


Tae Geuk Chill Jang

Charyot seogi(Givakt)
Buga(hälsa)
Chombi Seogi(Färdig)

RÖRELSE STÄLLNING BLOCKERING SLAG
1. Vänd 90 grader åt vänster Beom Seogi Batangsom Momtong Makki
2. Högerben, Ap Chagi, dra tillbaka benen Beom Seogi Momtong An Makki
3. Vänd om från vänstersida Beom Seogi Batangsom Momtong Makki
4. Vänsterben, Ap Chagi, dra tillbaka benen Beom Seogi Momtong An Makki
5. Flytta vänsterben 90 grader till vänster Dwit Kubi Seogi Gudreo sonnal Are Makki
6. Flytta högerben fram Dwit Kubi Seogi Gudreo sonnal Are Makki
7. Vänd vänsterben 90 grader åt vänster Beom Seogi Batangsom Momtong Makki
8. Samma position Beom Seogi Deungjumeok Olgul Ap Chigi
9. Vänd om från högersida Beom Seogi Batangsom Momtong Makki
10. Samma position Deungjumeok Olgul Ap Chigi
11. Snurra på högerfot, vänd 90 grader till vänster, dra vänsterben till höger Moa Seogi Bojumeok
12. Flytta vänsterben fram Ap Kubi Seogi Kawi Makki
13. Flytta högerben fram Ap Kubi Seogi Kawi Makki
14. Vänd kroppen 270 grader bakåt Ap Kubi Seogi Bakkat Palmok Momtong Hecho Makki
15. Högerben, Mureup Chigi, landa fram Dwit Koa Seogi Jecho Jireugi
16. Dra vänsterben tillbaka Ap Kubi Seogi
17. Vänd om från högersida Ap Kubi Seogi Bakkat Palmok Momtong Hecho Makki
18. Vänsterben, Mureup Chigi, landa fram Dwit Koa Seogi Jecho Jireugi
19. Dra högerben tillbaka Ap Kubi Seogi Otgoreo Are Makki
20. Vänd 90 grader åt vänster Ap Seogi Deungjumeok Olgul Ap Chigi
21. Högerben, Pyojeok Chagi, landa fram Juchum Seogi Palkup Pyojeok Chigi
22. Dra vänsterben fram Ap Seogi Deungjumeok Olgul Ap Chigi
23. Vänsterben, Pyojeok Chagi, landa fram Juchum Seogi Palkup Pyojeok Chigi
24. Samma position Han Sonnal Yop Makki
25. Flytta högerben fram Juchum Seogi Momtong Yop Jireugi

Keuman snurra på högerben, dra vänsterben till Naranhi Seogi
Chombi Seogi
Buga (hälsa)
*Rörelse 25 avslutas med ”Kihap” (Skrik). ”Kihap” ska vara kort men högt.